Restauranger, hotell och annat gott

Assistans Kompetens

Assistans Kompetens – ett annorlunda assistansbolag som erbjuder den mest kostnadseffektiva servicen. Allt för att våra kunder skall ha friheten att leva ett så snarlikt liv som det liv de hade levt om de inte varit funktionshindrade. Assistans KompetensDetta gör vi med hjälp av kunnig och motiverad personal som inte ser assistansyrket som ett genomgångsyrke och där vi som arbetsgivare ger våra assistenter de bästa förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete. Många vänder sig till oss och det är självklart riktigt trevligt att vi blivit så uppskattade, detta är det bästa beviset för oss.

Assistans kompetens erbjuder full insyn och månatlig redovisning över varje kunds ekonomi! Att det även finns en väl genomtänkt personalpolicy där friskvård, utvecklingssamtal och kontinuerlig handledning finns tillgängligt är en självklarhet. Vi har tillsammans med våra funktionshindrade och assistenter utvecklat ett helhetsföretag genom att vi alltid lyssnat på hur vi kan bli bättre. Det är en ständig process där siktet hela tiden är inställt på dig som kund.
Assistans Kompetens
Mellringevägen 120 E
703 53 Örebro
Kungsgatan 4
591 30 Motala
Tel: 020 – 20 20 85