Restauranger, hotell och annat gott

Fondkistan AB

 

Fondkistan begravningsbyrå startades 1993 av Lars Elofsson i Sollentuna efter att han namnändrat sitt tidigare företag Falköpings Träprodukter (etablerad 1927) som var en kistfabrik.

Han försökte sälja sina kistor till den ordinarie branschen men vann inget gehör utan startade i stället en kedja begravningsbyråer med lite annorlunda inriktning.

vi Fokusen på att ha lågt fast grundpris på begravning – endast en kista, verksamheten drivs från entreprenörens hem, ingen särskild begravningsbil och en del av priset stöder medicinsk forskning

Fondkistan är de enda begravningsbyråer som genom varje erhållet begravningsuppdrag aktivt bidrar ekonomiskt till viktiga medicinska forskningsprojekt. Avsättning sker med 5 % av inköpspriset för försålda kistor och urnor av Fondkistan AB till Stiftelsen Fondkistan.Fondkistan AB logo

Fondkistan AB
Odinsgatan 21
411 03 Göteborg
031 774 0 775

Bra hemsidor