Restauranger, hotell och annat gott

Förhandlarskolan

Förhandlarskolans lärare är förhandlare. Vår vardag är förhandlingar. Erfarenheterna bär vi med oss till mötena med kursdeltagarna som alla är praktiker och vill möta verkligheten i klassrummet. Kunskaperna behöver omvandlas i förhandlingsskicklighet. Förhandlarskolans pedagogik baseras på att du som deltagare ska se, höra, göra och applicera i din egen verklighet. På skolan möter du deltagare som vill bli bättre förhandlare. Genom en strukturerad och sammanhållen teoribas, konkreta arbetsverktyg och realistisk träning förstärker du påtagligt din förhandlingsskicklighet.

Efter utbildningen har dina förhandlingskunskaper blivit påtagligt större. Förmågan att planera och genomföra förhandlingar har förstärkts. Viljan och lusten att förhandla har vuxit. Du har fått en sammanhållen teoretisk refe-rensram som blir ett användbart verktyg vid kommande förhandlingar. Du har metoder för att få överblick och kontroll över förhandlingen och systematiskt driva fram ett gynnsamt förhandlingsresultat.

logo-big

Skandinaviska Förhandlarskolan
Ulvebergsvägen 10
471 30 SKÄRHAMN

Telefon | 0703 – 24 63 47
Telefon | 0736 – 26 37 96

Bra hemsidor

Finnveden Rekrytering

Utför all rekrytering men är specialiserade på chefsrekrytering i Jönköping