Restauranger, hotell och annat gott

Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn AB logo

Energihamnen i Göteborg är Skandinaviens största allmänna energihamn. Här verkar flera olika raffinaderier och lagringsbolag.

vi hanterar hälften av all råolja som tas in i Sverige kommer via Göteborgs Hamn. Totalt hanteras över 20 miljoner ton olja och andra energiprodukter.

Sveriges största depåverksamhet som försörjer hela Västsverige med bland annat bensin och diesel. 50 procent av alla raffinerade produkter stannar i Sverige, medan den andra hälften går på export till världsmarknaden.

Hela anläggningen består av fyra bergrum på vardera 800.000 kubikmeter och var världens största när den stod klar 1980. Två av bergrummen disponeras av Göteborgs Hamn och det är alltså ett av dem som numera används för att mellanlagra råolja

Tidigare lastades råoljan, som nu omlastas i Göteborgs Hamn, om i någon av de stora hamnarna på kontinenten, till exempel Rotterdam.
Ett annat sätt var att lasta om ute till havs från fartyg till fartyg i närheten av Skagen. Det senare går ju bra när det är fint väder, men vid hög sjö och hård vind finns stora miljörisker med att läktra olja mellan fartyg.
Den risken slipper man med lagring och omlastning till mindre fartyg i Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
414 63 Göteborg
+46 31 368 75 00

 

Bra hemsidor

Tente

Länkhjul med broms t ex till sjukhus eller vid avfallshantering

Orefields Raise Boring

Raiseborrning är en rationell metod som har rötterna i gruvindustrin

Heda Betong

Bli mer kostnadseffektiv med prefabricerad betong - Hedareds