Restauranger, hotell och annat gott

Säkerhetspartner

Vi servar mer än tusen kunder inom teknisk säkerhet så som inbrottslarm, kamerabevakning (CCTV), passersystem, brandlarm, skyddsglas, jalusi, galler andra typer av larm till exempel driftlarm. logoVi arbetar med flera olika leverantörer som tillsammans har en mycket stor produkterfarenhet och ett brett utbud av kända märken. Oavsett om behovet är ett passerystem som skall styra en dörr eller om det är ett större system med många funktioner så som porttelefon, tvättstugebokning mm så kan vi hjälpa Er. Ett automatiskt brandlarm är ett viktigt system för att upptäcka begynnande bränder i ett så tidigt skede att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att betryggande utrymning kan ske.

Säkerhetspartner AB
info@sakerhetspartner.nu
Tel 020-121 100