Restauranger, hotell och annat gott

Svensk Markservice

Erbjuder tjänster inom projektering, anläggning och skötsel av utemiljöer. Eftersom våra medarbetare lever och verkar i det område där arbetet utförs kan vi erbjuda den lokalt förankrade kompetensen. SMS_CMYK_liggande_160pxSamtidigt som vi har de resurser som gör det möjligt att ta stora sammanhållna uppdrag över hela landet. Vår uppgift är att se till att din utemiljö är lika attraktiv och fungerande året om. Genom en rikstäckande organisation kan vi hjälpa till med allt som rör din verksamhets park- och fastighetsmark.

Smidesvägen 10
171 41 Solna
telefon 08-623 33 00
info@svenskmarkservice.se