Restauranger, hotell och annat gott

Tätskikt till veranda

Vi har en veranda utan tak som är granitbelagd. Den är dock gammal och släpper in vatten genom tätskiktet ner i källaren. Vi har nu tagit bort allt gammalt tätskikt som var “asfalt” och undrar vad vi skall lägga på för att verandan skall bli tät igen? Skall det vara asfalt igen eller finns det något annat som man själv kan lägga på?

Svar
I dag finns bättre material en asfalt. Det finns framför allt två system på marknaden.